Oczyszczanie sprężonym powietrzem zapewnia optymalne wykorzystanie sprężonego powietrza w produkcji.

Oto różne metody uzdatniania sprężonego powietrza, takie jak:

Osuszacz adsorpcyjny. Powietrze atmosferyczne zawiera pewną ilość pary wodnej. Gdy powietrze jest sprężane, stężenie wody wzrasta i dlatego należy ją odfiltrować.
Uzdatnianie kondensatu,obejmuje automatyczne odprowadzanie kondensatu, który gromadzi się w kilku miejscach w układzie sprężonego powietrza.
Osuszacz chłodniczy. Powietrze atmosferyczne zawiera pewną ilość pary wodnej. Gdy powietrze jest sprężane, stężenie wody wzrasta i dlatego należy ją odfiltrować.
Filtry powietrza.Sprężone powietrze zawiera zanieczyszczenia w postaci wody, oleju i cząstek stałych, które należy odfiltrować.
Suszarka membranowa.Powietrze atmosferyczne zawiera pewną ilość pary wodnej. Gdy powietrze jest sprężane, stężenie wody wzrasta i dlatego należy ją odfiltrować.

Wszystkie linki odsyłają do miejsc na naszej stronie, w których można znaleźć więcej informacji na temat uzdatniania sprężonego powietrza.

Jeśli nadal masz pytania, możesz skontaktować się z nami tutaj.

Filtry sprężonego powietrza EKO

Filtry sprężonego powietrza EKO

 797 6,245
Promocja!

Osuszacze chłodnicze na sprężone powietrze

Hankison SPX HHD

 3,648 13,909
Promocja!
 6,637 12,911
Promocja!
 1,771 10,867
Promocja!
 4,020 25,851
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.