Oczyszczanie sprężonym powietrzem zapewnia optymalne wykorzystanie sprężonego powietrza w produkcji.

Oto różne metody uzdatniania sprężonego powietrza, takie jak:

Osuszacz adsorpcyjny. Powietrze atmosferyczne zawiera pewną ilość pary wodnej. Gdy powietrze jest sprężane, stężenie wody wzrasta i dlatego należy ją odfiltrować.
Uzdatnianie kondensatu,obejmuje automatyczne odprowadzanie kondensatu, który gromadzi się w kilku miejscach w układzie sprężonego powietrza.
Osuszacz chłodniczy. Powietrze atmosferyczne zawiera pewną ilość pary wodnej. Gdy powietrze jest sprężane, stężenie wody wzrasta i dlatego należy ją odfiltrować.
Filtry powietrza.Sprężone powietrze zawiera zanieczyszczenia w postaci wody, oleju i cząstek stałych, które należy odfiltrować.
Suszarka membranowa.Powietrze atmosferyczne zawiera pewną ilość pary wodnej. Gdy powietrze jest sprężane, stężenie wody wzrasta i dlatego należy ją odfiltrować.

Wszystkie linki odsyłają do miejsc na naszej stronie, w których można znaleźć więcej informacji na temat uzdatniania sprężonego powietrza.

Jeśli nadal masz pytania, możesz skontaktować się z nami tutaj.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.