Co oznacza suszenie absorpcyjne?
Powietrze atmosferyczne zawiera pewną ilość pary wodnej. Kiedy powietrze jest sprężane, stężenie wody wzrasta.
Aby uniknąć przyszłych problemów z instalacją sprężarki, sprężone powietrze należy uzdatniać w osuszaczu adsorpcyjnym.

Suszenie absorpcyjne to proces chemiczny, w którym para wodna jest wiązana z materiałem absorpcyjnym. Materiał absorbujący może być ciałem stałym lub cieczą.

Ogólna zasada działania osuszacza adsorpcyjnego, jest prosta: wilgotne powietrze przepływa przez higroskopijny materiał (typowe stosowane materiały to krzemian lub aktywowany tlenek glinu ), i jest w ten sposób suszone.

Oddzielenie pary wodnej z wilgotnego sprężonego powietrza do materiału higroskopijnego powoduje stopniowe nasycanie osuszacza wodą.

Dlatego środek osuszający musi być regularnie regenerowany, aby odzyskać zdolność suszenia.
W tym celu osuszacze adsorpcyjne są zwykle budowane z dwoma zbiornikami suszącymi:
Pierwszy pojemnik osusza napływające sprężone powietrze, podczas gdy drugi regeneruje.

Promocja!
 6,637 12,911
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.