Oczyszczanie kondensatu to m.in. automatyczne odprowadzanie kondensatu zebranego w kilku miejscach w układzie sprężonego powietrza.

Są to miejsca takie jak: chłodnica kompresora, spust filtra, osuszacz chłodniczy, spód zbiornika powietrza i inne dolne punkty instalacji.

W wielu przypadkach dreny są sterowane elektronicznie i monitorują gromadzenie kondensatu za pomocą czujników poziomu cieczy. Proces wykrywa i wie, kiedy konieczne jest opróżnienie kondensatu, co minimalizuje zanieczyszczenie już sprężonego powietrza.

Uzdatnianie kondensatu jest również separatorem oleju / wody, który jest instalowany jako część systemu sprężonego powietrza. Uzdatnianie kondensatu zmniejsza stężenie oleju w zebranym kondensacie do poziomu, który jest dopuszczalny do odprowadzenia. Se mere her.

Po skutecznym usunięciu kondensatu nasyconego olejem z układu sprężonego powietrza, nie można go odprowadzić bezpośrednio do kanalizacji bez obniżenia zawartości oleju do wartości mieszczących się w przepisowych granicach dotyczących utylizacji.
Separator olej / woda jest rozwiązaniem służącym do usuwania kondensatu nasyconego olejem.

Separacja ta pozwala na bezpieczne odprowadzenie większej ilości czystej wody, do 99,9% całkowitego kondensatu, do kanalizacji,
oraz że stosunkowo niewielka ilość skoncentrowanego oleju jest usuwana w sposób zgodny z prawem i jest ekonomicznie uzasadniony.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.