Zestaw serwisowy OWS do Twojego systemu

Separator oleju / wody jest instalowany jako część układu sprężonego powietrza,
zmniejsza stężenie oleju w zebranym kondensacie do poziomu, który jest dopuszczalny do odprowadzenia.

Po skutecznym usunięciu kondensatu nasyconego olejem z układu sprężonego powietrza, nie można go odprowadzić bezpośrednio do kanalizacji bez obniżenia zawartości oleju do wartości mieszczących się w przepisowych granicach utylizacji.

Separator olej / woda jest rozwiązaniem służącym do usuwania kondensatu nasyconego olejem.

Separacja pozwala na bezpieczne odprowadzenie większej ilości czystej wody,(do 99,9%) całkowitego kondensatu, do kanalizacji.
stosunkowo niewielka ilość skoncentrowanego oleju jest ekonomicznie usuwana zgodnie z prawem.

Dlatego ważna jest wymiana zestawu serwisowego OWS.