Czy masz system OWS JORC

W takim razie mamy zestaw serwisowy w alternatywnej konstrukcji od EKO-Filters, który pasuje do Twojego OWS JORC systemu.
Nasz zestaw serwisowy zapewnia taką samą lub lepszą filtrację kondensatu, ale w lepszych cenach i z wiekszymi korzysciami.

Nasz alternatywny zestaw serwisowy jest dostępny dla wszystkich wariantów OWS JORC.
Zestaw serwisowy OWS do Twojego systemu.

Separator oleju / wody jest instalowany jako część układu sprężonego powietrza, co zmniejsza koncentrację stężeonego oleju w zebranym kondensacie do poziomu, który jest dopuszczalny do odprowadzenia.

Po skutecznym usunięciu kondensatu nasyconego olejem z układu sprężonego powietrza, nie można go odprowadzić bezpośrednio do kanalizacji
bez obniżenia zawartości oleju do wartości mieszczących się w przepisowych granicach utylizacji.

Separator olej / woda jest rozwiązaniem służącym do usuwania kondensatu nasyconego olejem.

Separacja pozwala na bezpieczne odprowadzenie większej ilości czystej wody,(do 99,9%) całkowitego kondensatu, do kanalizacji.
stosunkowo niewielka ilość skoncentrowanego oleju jest ekonomicznie usuwana zgodnie z prawem.

Promocja!
 707 3,905